Tercüme Dilleri

Etik İlkelerimiz

dogruoz-tercume-etik-ilkelerimiz
Bizler; Doğruöz Tercüme kurucuları ve tüm çalışanları olarak, örnek etik kurumların örnek etik kişileri olduğumuza inanıyoruz.

İş etiği kodlarımız, kişisel ve kurumsal değerlerimizden, iş yapış şeklimizden ve kurum kültürümüzden beslenmektedir. Bu kodları iş ahlakımız, yönetim anlayışımız ve yaşam felsefemizin özünün ifadesi olarak görüyoruz.

Bizim hayat felsefemiz; iyi kurumsal vatandaş, iyi Türk vatandaşı, iyi dünya vatandaşı ve nihayet iyi insan olarak yaşamaktır.

Bizler; şeffaf, hesap verebilen, sorumluluk sahibi, etkin ve verimli çalışan kurum ve kişileriz ve bu özelliklerimizi kuvvetlendirmek için çalışmaktayız.

Bizler; ilişki içinde bulunduğumuz tüm kişi ve kurumlara karşı ciddi, dürüst, tutarlı, adil ve terbiyeli, iş ahlakı olan insanlar topluluğuyuz ve böyle kalmaya devam edeceğiz. Bu özelliğimizi zedeleyecek hiçbir kişiye ve olaya izin vermeyeceğiz.

Bizler; hukukun üstünlüğü prensibine inanıyoruz, yasalara uygun davranıyoruz ve bu özelliğimizden asla taviz vermeyeceğiz.

Bizler; şirketteki görevlerimiz nedeniyle sahip olduğumuz bilgileri kendi zenginliğimiz olarak kabul eder ve bu bilgileri şirketlerimiz için kullanır, bu bilgiler nedeni ile özel çıkarlar sağlamayız.

Bizler; eğitim ve öğretimin tahsil süremiz ile sınırlı olmadığı bilinciyle sürekli gelişimin sürekli öğrenme ile mümkün olduğuna inanmış insanlarız.

Bizler; etik anlayışımızı toplumun diğer kurum ve kuruluşlarına örnek olması için anlatmayı ve yaygınlaşmasını sağlamayı kendimize misyon ediniyoruz.