Tercüme Dilleri

Kurumsal Tercüme

ticari-yeminli-tercume
Kurumsal tercüme genel olarak ticaret için gerekli ticari tercümeler için kullanılan genel isimdir.
Şirketlerin ihtiyacı olan ve ticari ilişkilerin devamı ve karlılığı için gereklidir. Ticari tercüme birçok alan ve konuda olabileceği gibi toplantılarda ve şirketler arasında kullanılan sözlü çevirileri de kapsayabilmektedir.

Ticari tercümelerde en fazla kullanılan yazılı çeviriler; ticari sözleşmeler, anlaşmalar, izin belgeleri, iletişim için gerekli yazışmalar, ihale belgeleri ve kullanma talimatları olabileceği gibi, ikili iş görüşmelerinde ardıl tercüme ve toplu iletişim içinse simultane tercüme kullanılmaktadır.

Ticari tercümelerin önem taşımasının en büyük sebebi ticarette iletişimi sağlamasındandır. Ticari hayatta iletişim hataları, o kurumun karlılığını azaltabileceği gibi zarara dahi uğratabilmektedir. Ticari çeviriler genelde hukuk dilinde kullanılabileceğinden dolayı özen ve önem gösterilerek yapılması gereklidir. Bu nedenle işletmeler, tercüme ve çeviri hizmeti alırken bazı konularda seçici olmak zorundadır. Dikkat edilmesi gereken hususlar başlıca şöyledir; İşletmeler, gerekli ticari çevirileri için serbest zamanlı tercümanlardansa mutlaka şirketleşmiş tercüme büroları ile çalışmalıdır. Tercüme bürosu seçiminde, işletmenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlilik sahibi olup olmadığına bakılması gereklidir. Ticari çeviriyi yapacak tercümanın hukuk diline sahip olup olmadığına bakılması ve gerekirse tercüme bürosuna çalışanlarının tam zamanlı olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir.