4 Mayıs 2018

Akademik Tercümelerde Editing’in Önemi

Doğruöz Tercüme’den akademik tercüme hizmeti almış veya daha önceden çevirisi yapılmış akademik metinler için editing talep etmeniz mümkün. Her işte olduğu gibi tercümelerden sonra da bu ihtiyacın doğması oldukça doğal. Çünkü editörler, çevirmenlerin bulunması, onlara yapılan düzeltmeler doğrultusunda geri dönüşlerin sağlanması, gerekirse revize talep edilmesi ve yapılan tercümelere redaktör atanması gibi süreçlerin tamamından sorumludur. Doğruöz Tercüme ekibi tarafından İngilizce dilinde çevirisi gerçekleşen akademik metinlerin uzman kişilerce kontrolü de yapılır.

Akademik metinlerin zaman zaman ivedilikle çevrilme ihtiyacı doğduğunda veya bu İngilizce tercüme ana dili İngilizce olmayan kişilerce yapıldığında editing işleminin gerekliliği ortaya çıkar. Ekibimiz İngilizce tercüme hizmeti almış yazıların editing aşamasında, anlamsal ve biçimsel hatalara karşı dikkatli bir okuma yaparak ilgili noktalarda gerekli dokunuşları yapar. Üstelik ana dilde hizmet veren, kusursuz ve kaliteli bir İngilizce tercüme için gerekli olan unsurların farkında olan ekibimiz tarafından her metnin ihtiyacı olan bütünlük de sağlanmış olur. Denetlenen metinlerde eksik kalan ve gözden kaçan noktalarda gerekli eklemeleri yapma ve kelime seçiminde tutarlılığı sağlama açısından da bu editing işlemine ihtiyaç duyulur.